University College Dublin

back to pleastalk.ie

Labhair Linn

No matter what the language, the message is the same.

Is cuma cén teanga, tá an teachtaireacht mar an gcéanna.

For Seachtain na Gaeilge 2014 in UCD, PleaseTalk have joined up with An Cumann Gaelach to spread the mental health message as Gaeilge.

Talking is a sign of strength, not of weakness. Is caint chomhartha neart, níl laige.

Seirbhisí Tacaíochta -

Comhairleoirí na Mac Léinn:

http://www.ucd.ie/advisers/

Ionad Sláinte na Mac Léinn :

fón - 01 716 3133

Oifigeach na leasa agus comhionannais:

riomhphost - [email protected]